A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet és Kiürítés számításokat kell készíteni:

- amennyiben a létesítmény "A"- "C" tűzveszélyességi osztályba tartozik;

- művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítmény;

- azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;

- kereskedelmi szálláshelyre;

- az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.


PeMiKo Studio elkészíti Tűzvédelmi Szabályzatát, Tűzriadó és Mentési Tervét.

Szabályzatok mellékleteit folyamatosan naprakészen tartjuk, és a jogszabályváltozások miatt szükséges rendszeres felülvizsgálatokat elvégezzük, szükség szerinti módosításokra javaslatot teszünk, illetve kérésére el is készítjük.