Tűzvédelmi Szabályzat

tűzvédelmi szabályzatTudja, hogy mikor kell vállalkozásának Tűzvédelmi Szabályzattal rendelkeznie?

Gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén, valamint a kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

A Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát a munkáltató köteles a munkavállalókkal megismertetni. A Tűzvédelmi Szabályzat oktatásának megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintetteknek aláírásukkal igazolni.

A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) - a rájuk vonatkozó mértékben - a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát megismerjék.

 

A Tűzvédelmi Szabályzatnak tartalmaznia kell a kövekezőket:

  1. a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit,
  2. a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére,
  3. valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat,
  4. a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek,
  5. szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat,
  6. a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását,
  7. a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket,
  8. a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait,
  9. a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait.

PeMiKo Studio elkészíti Tűzvédelmi Szabályzatát, Tűzriadó és Mentési Tervét.

Szabályzatok mellékleteit folyamatosan naprakészen tartjuk, és a jogszabályváltozások miatt szükséges rendszeres felülvizsgálatokat és szükség szerinti módosításokra javaslatot teszünk, illetve kérésére elkészítjük.

 

Bírság? Inkább NEM, ezért ÉRDEKLŐDÖM MOST!