Tűzvédelemi szolgáltatások

tűzvédelmi szolgáltatásokA tűzmeglőzés - minden természetes és jogi személy törvényben meghatározott kötelessége, így a munkáltató kötelezettsége is. Segítünk a cégének a tűzvédelemben.

Az alapvetőbb tűzkockázati elemek értékelése a 28/2011. (IX.6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján kötelező. Legfontosabb eleme a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolása. Ezen osztályba sorolás a tűzvédelem alapja. Magyarországon öt tűzveszélyességi osztályba sorololhatók a létesítmények.

Tűzvédelem gazdálkodó szervezeteknél: ötnél több munkavállalót foglalkoztató, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtet, illetve fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén, valamint kereskedelmi szálláshelyeken Tűzvédelmi Szabályzat-ot kell készíteniük, amelynek a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben meghatározott esetekben mellékéletét képezi a Tűzriadó Terv.tűzvédelem

A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

Bizonyos munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező alkalmazottat foglalkoztathat. Gondoskodnia kell kézi tűzoltókészülékek beszerzéséről, időszakos felülvizsgálatáról.

Alakítsa ki a tűzvédelem stratégiáját cégénél, vállalkozásánál a PeMiKo Studio Kft-vel!

A tűzvédelem alapvető előírásainak betartásával az emberi élet és a vagyontárgyak megmenthetők.

 

Tudnak valamit! ÉRDEKLŐDÖM MOST!