Munkavédelmi üzembe helyezés / felülvizsgálat

Munkavédelmi üzembe helyezési eljárás A munkavédelmi üzembe helyezés célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek.

A szabályszerűen lefolytatott üzembehelyezési eljárással sok későbbi kellemetlenséget, idegörlő keresést és bírságot lehet elkerülni.

A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele, a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat.

Az előzetes vizsgálat során vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások.

Elvégezzük az üzembe helyezést megelőző vizsgálatokat, segítünk a vizsgálat során feltárt hiányosságok megszűntetésében.

A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát, a veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja.

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot - kivéve a veszélyes technológia esetét - szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy, vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.

A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül kell ellenőriznie:időszakos munkabiztonsági felülvizsgálat

 
A munkavédelmi üzembe helyezés és az időszakos biztonsági felülvizsgálat elméleti és gyakorlati szaktudást igénylő szaktevékenység, ezért bizzon meg minket a feladat elvézésével!
 
 

 Ez jól hangzik! Érdeklődöm MOST.