Építési munkahelyek koordinátori feladatai

építési munkahelyek koordinátora

Épületetek tervezése során, a kivitelezési tervdokumentáció készítésekor figyelembe kell venni a munkavédelemre vonatkozó szabályok meghatározott előírásait. A tervdokumentáció készítőjének figyelembe kell vennie a különböző munkafolyamatokat, és munkaszakaszokat. Meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak figyelembevételével, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, ezeket a feladatokat az építési munkahelyek koordinátora végzi.

 

A kiviteli terv készítése során:

 

Építési tevékenység során:

építési munkahely munkavédelmi koordinátora

Mentési terv

Az építési munkahely sajátosságait figyelembe véve, meg kell határozni a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.

mentési tervben azokat az intézkedéseket dolgozzuk ki, amelyek a veszélyek kiküszöbölését szolgálják.

 
Az építési munkahelyek koordinátori feladatai, elméleti és gyakorlati szaktudást igénylő szaktevékenység, ezért bizzon meg minket a feladat elvézésével!
 
 

 Ez jól hangzik! Érdeklődöm MOST.